top of page
ce7632e82ad79774fca509c52d49e1a7.jpeg
OVER ONS
OVER ONS

STICHTING STEDENBAND ALMELO-EJMIATSIN
RSIN 862481788

De stichting zal nastreven haar doel te bereiken door het (laten) organiseren en ontwikkelen van zoveel mogelijk verschillende projecten en activiteiten; het werven van middelen ten behoeve van uitwisselingsprojecten; en al hetgeen dat met de doelstelling in verband staat of daarop betrekking heeft.

De stichting is het voor de gemeente Almelo formeel contactorgaan richting autoriteiten in Ejmiatsin; en legt verbindingen tussen inwoners, organisaties of ondernemers uit Ejmiatsin enerzijds en Almelo anderzijds.

De stichting organiseert niet alle projecten zelf maar heeft vooral een aanjagende rol voor projecten en activiteiten. Uiteraard kan de stichting ook zelf projecten of activiteiten organiseren.

 

De Stichting onderhoudt contacten en informeert de Raad en het college van B&W van Almelo.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

   

 

BESTUURDERS

Wouter Teeuw (voorzitter)

Mariana Gelici (secretaris)

Hendrik Jan Boere (penningmeester)

Armine Baghdasaryan

Zadik Surup

Sarah Shahinian

BELONINGSBELEID

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd: leden ontvangen geen salaris, vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

JAARVERSLAG & JAARREKENING 

Download jaarverslag 2022

Download jaarrekening 2022

 

CORRESPONDENTIEADRES

De Ral 40A

7609 WJ Almelo

voorzitter@almelo-ejmiatsin.nl

KVK nummer: 82466769 

Bankrekeningnummer: IBAN - NL77 INGB 0007 4316 47

bottom of page